Web Site Global USA       Visitors    
  Fiverr 423 304    29.1% USA  10.4% India    8.5% Pakistan    6.0% UK    4.6% Nigeria
  Upwork 478 366    28.2% USA  16.8% India    4.3% Pakistan    4.3% UK    3.1% Japan
  Dribbble 1,059 1,185    21.8% USA  13.5% China    9.0% India    4.4% UK    3.4% France
  Envato * 1,290 1,714    14.8% USA  12.1% India    5.7% Iran    3.9% UK    3.8% Italy
  Freelancer 1,461 2,615    19.5% India  12.5% USA    7.3% China    5.2% Pakistan    4.8% Bangladesh
  HackerEarth 5,537 18,062    86.0% India    6.1% USA    1.0% Japan    0.5% Germany  
  PeoplePerHour 5,610 11,019    22.8% UK  22.6% India    8.4% USA    7.3% Pakistan    4.3% Bangladesh
  CodeChef 5,655 21,776    82.2% India    5.7% USA    2.3% Japan    1,1% China    0,8% Bangladesh
  99designs 5,876 3,670    31.7% USA  15.7% India  10.5% Indonesia    3.7% Bangladesh    3.2% Pakistan
  Amazon Mechanical Turk 6,946 2,185    58.1% USA  24.7% India    2.3% UK    1.5% Canada    1.2% France
  Toptal  7,325 4,873    26.7% USA  16.5% India    4.3% UK    4.0% China    3.0% Germany
  SimplyHired 9,273 2,273    74.3% USA    2.6% S. Africa    2.5% UK    1.8% India    1.6% Canada
  Guru 11,578 8,737    25.3% India  23.3% USA    4.3% Japan    4.1% UK    3.7% Pakistan
  CrowdFlower 12,022 15,100    18.8% India  15.9% Venezuela  11.3% USA    5.8% Egypt    4.2% Nigeria
  Flexjobs 19,914 5,131    68.9% USA    6.4% India    2.6% Canada    1.5% UK    1.2% Pakistan
  DesignCrowd 21,695 15,600    21.8% USA  14.0% India    5.5% Pakistan    4.0% China    3.7% Bangladesh
  Topcoder 22,749 18,365    34.8% India  20.0% USA  18.9% China    2.8% Japan    1.7% Germany
  Appen 23,742 7,345    49.5% USA    9.3% India    6.4% China    3.6% Egypt    2.6% UK
  BountySource 26,021 29,374    29.2% China  13.7% USA  10.2% Japan    6.5% India    3.0% Iran
  MicroWorkers 27,662 20,819    21.0% USA  16.1% Bangladesh  14.8% India    5.3% Italy    4.6% Pakistan
  TaskRabbit 32,189 7,324    73.2% USA    5.1% Angola    2.9% UK    2.2% Italy    2.2% France
  TextBroker 35,075 8,221    72.7% USA    5.9% India    2.7% Germany    2.0% Canada    1.7% Italy
  ClickWorker 37,623 19,139    30.6% USA  20.7% Germany    9.6% UK    6.6% India    4.6% Spain
  WeWorkRemotely 38,162 12,100    56.5% USA    6.0% India    3.6% UK    3.0% Canada    2.5% Belgium
  WorkMarket 50,076 11,152    82.8% USA    2.9% India    2.1% Nigeria    1.4% Germany    1.3% Canada
  DesignHill 51,711 11,634    24.4% India  18.3% USA    5.6% Indonesia    5.0% Bangladesh    4.2% Canada
  Bark 55,463 25,861    51.7% UK  32.2% USA    9.4% India    1.3% Pakistan    0.6% S. Africa
  CrowdSpring 76,195 36,845    40.2% USA  17.4% India    5.7% Indonesia    4.0% UK    2.3% Canada
  Aquent 89,619 21,406    83.2% USA    2.7% India    1.3% Mexico    
  Witmart 94,316      81.9% China    9.6% Canada      
  Crew.co 108,868 55,164    33.4% USA    9.5% India    7.5% UK    6.8% Canada    4.8% Poland
  OneSpace 112,869 34,825    42.7% USA    9.6% India    8.1% Philippines    4.5% Kenya    3.8% Venezuela
  Outsourcely 134,156 147,200    23.1% Philipines  17.0% India  15.2% USA    4.9% Romania    4.8% UK
  StackoverflowBusiness 141,524 66,771    32.7% USA  11.4% India    8.1% Germany    7.6% France    4.7% UK
  WorkingNomads 159,392 78,762    35.1% USA  11.4% Greece    8.0% India    6.2% UK    3.0% Canada
  InnoCentive  161,977 119,223    37.5% Japan  18,8% USA    4.7% India    4.6% Nigeria    3.4% Iran
  FreelanceWritingGigs 167,845 72,436    45.0% USA  13.1% India    5.8% Netherlands    4.4% Pakistan    3.8% Nigeria
  Twago 252,877 559,293    18.3% India  10.4% Spain    9.7% Austria    6.3% USA    5.3% Germany
  CrowdSource 297,118 128,817    44.6% USA  15.8% India    3.1% Nigeria    2.5% Egypt    2.0% Kenya
  iFreelance 321,778 376,007    20.0% India    9.8% USA    6.2% Pakistan    4.3% Egypt    2.8% S. Arabia
  LocalSolo 389,097 164,974    55.5% USA  15.3% Canada    4.9% India    4.1% Pakistan  
  Gun.io 423,700 261,623    23.2% USA  11.1% India    6.9% UK    
  Damongo 1,043,348      11.7% India    5.8% Bangladesh      
  Folyo.me 1,454,671      30.8% India    5.8% Bangladesh      
  OnSite.io 1,557,926      23.5% India    5.9% Bangladesh      
  PeerHustle 1,788,608 653,070    53.3% USA        

 

* Envato is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance marketplace (Envato Studio).

Oct 14, 2017