Web Site Global USA       Visitors    
  Fiverr 415 302    28.5% USA  10.5% India    8.3% Pakistan    5.9% UK    4.4% Nigeria
  Upwork 477 358    28.6% USA  16.7% India    4.4% UK    4.2% Pakistan    3.1% Japan
  Dribbble 1,119 1,114    22.8% USA  12.4% China    9.3% India    4.4% UK    3.7% France
  Envato * 1,261 1,536    14.9% USA  11.9% India    5.3% Iran    4.0% UK    3.8% Italy
  Freelancer 1,506 2,563    18.8% India  13.1% USA    7.4% China    5.0% Pakistan    4.7% Bangladesh
  HackerEarth 5,508 16,827    83.4% India    6.7% USA    1.4% Japan    0.8% S. Korea    0.6% Pakistan
  CodeChef 5,558 21,555    83.7% India    5.2% USA    1.5% Japan    1,2% China    0,8% Angola
  PeoplePerHour 5,561 10,314    23.9% UK  21.1% India    9.0% USA    7.4% Pakistan    4.2% Bangladesh
  99designs 5,972 3,395    33.2% USA  15.9% India  11.0% Indonesia    3.8% Bangladesh    3.6% Pakistan
  Amazon Mechanical Turk 6,710 2,008    55.7% USA  25.1% India    2.4% UK    1.9% Canada    1.4% Japan
  Toptal  7,609 4,918    28.2% USA  17.6% India    4.9% China    3.9% UK    2.6% Germany
  SimplyHired 9,439 2,299    73.0% USA    3.4% S. Africa    2.3% UK    2.0% India    1.5% Germany
  Guru 11,724 8,530    27.0% India  22.6% USA    5.1% Japan    4.9% UK    3.0% Bangladesh
  CrowdFlower 11,741 16,346    18.9% India  18.1% Venezuela  10.6% USA    6.5% Egypt    4.0% Nigeria
  Flexjobs 20,429 5,277    68.3% USA    6.2% India    2.6% Canada    2.3% UK    1.1% Nigeria
  DesignCrowd 21,109 15,348    21.1% USA  13.2% India    5.9% Pakistan    3.7% Bangladesh    3.6% Indonesia
  Appen 22,859 7,263    49.9% USA  11.9% India    3.1% UK    3.0% Spain    3.0% Egypt
  Topcoder 23,912 18,989    41.5% India  21.8% USA  10.2% China    1.7% Canada    1.3% Egypt
  MicroWorkers 25,901 20,662    17.2% USA  16.8% India  13.4% Bangladesh    4.7% Italy    4.0% Pakistan
  BountySource 28,836 32,398    34.0% China  15.3% USA    6.3% India    5.0% Japan    2.0% Germany
  TaskRabbit 33,148 7,943    74.8% USA    7.4% Angola    3.7% UK    1.6% France    1.4% India
  TextBroker 35,525 8,145    72.7% USA    5.3% India    2.3% UK    2.1% Germany    1.8% Italy
  ClickWorker 36,826 20,407    27.2% USA  13.8% UK  10.5% Germany    7.8% India    4.4% Austria
  WeWorkRemotely 39,553 13,476    56.8% USA    6.5% India    3.1% UK    3.1% Canada    2.8% Nigeria
  WorkMarket 50,398 11,396    78.0% USA    4.0% India    2.5% Ethiopia    2.0% Nigeria    1.7% Germany
  DesignHill 50,863 42,649    24.4% India  21.0% USA    5.8% Indonesia    4.6% Canada    4.5% Bangladesh
  Bark 55,962 25,982    48.0% UK  34.6% USA    8.9% India    1.6% Pakistan  
  CrowdSpring 76,386 44,356    34.6% USA  22.8% India    5.9% Indonesia    4.8% UK    2.5% Canada
  Aquent 94,632 23,519    80.1% USA    3.4% France    2.0% Canada    1.9% India    1.1% Australia
  Witmart 102,312 779,495    73.4% China  13.7% Canada    3.8% Australia    3.4% USA  
  Crew.co 109,137 47,912    37.2% USA    8.4% Canada    7.8% India    5.9% Poland    4.2% UK
  OneSpace 110,323 43,183    40.0% USA  10.7% India    8.0% Philippines    4.5% Serbia    4.4% Venezuela
  Outsourcely 141,856 114,936    24.1% Philipines  21.4% USA  16.8% India    5.4% Pakistan    4.4% Romania
  StackoverflowBusiness 143,771 72,683    36.7% USA  11.0% India    6.9% Germany    5.3% France    3.9% UK
  WorkingNomads.co 159,597 81,206    31.4% USA  10.9% India    9.6% Greece    8.1% UK    4.1% Canada
  InnoCentive  161,993 121,066    32.7% Japan  22,4% USA    6.0% India    3.7% UK    3.2% Iran
  FreelanceWritingGigs 174,189 59,662    49.8% USA    9.7% India    6.6% Canada    4.9% Netherlands    4.2% Irland
  Twago 254,972 752,091    31.9% India    8.9% UK    6.1% USA    1.4% Algeria    0.8% Bangladesh
  CrowdSource 318,910 176,874    32.5% USA  13.8% India    4.8% Egypt    4.6% Canada    3.4% Nigeria
  iFreelance 322,979 304,158    25.2% India  16.4% USA    4.3% Nigeria    4.0% Pakistan    2.3% Egypt
  LocalSolo 427,402 154,418    68.1% USA    8.7% India    6.9% S. Africa    
  Gun.io 437,799 205,865    35.6% USA  15.0% India    8.7% UK    3.4% Pakistan    0.5% Russia
  Damongo 1,025,773 645,241    28.6% USA  11.7% India    7.1% Bangladesh    3.0% Sri Lanka  
  OnSite.io 1,344,469      30.2% UK  18.6% India    2.3% Bangladesh    
  Folyo.me 1,462,929      25.4% India        
  PeerHustle 1,794,315 842,579    45.9% USA  31.1% India      

 

* Envato is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance marketplace (Envato Studio).

Nov 04, 2017