Web Site Global USA       Visitors    
  Fiverr 456 343    29.2% USA  10.2% India    7.9% Pakistan    6.2% UK    4.7% Nigeria
  Upwork 554 382    30.5% USA  15.6% India    4.5% Pakistan    4.3% UK    2.5% Bangladesh
  Freelancer 1,704 2,796    20.5% India  13.2% USA    6.0% Bangladesh    5.6% Pakistan    3.6% China
  SwagBucks 1,941 543    72.3% USA    6.1% India    5.5% Canada    4.9% UK    1.9% Germany
  Kaggle 4,182 2,194    26.2% USA  25.3% China  16.2% India    5.0% Japan    2.4% UK
  99designs 6,016 3,246    35.0% USA  16.2% India    9.3% Indonesia    3.8% Bangladesh    3.4% Pakistan
  HackerEarth 6,041 19,877    83.7% India    6.5% USA    0.7% Pakistan    0.7% Canada    0.5% UK
  PeoplePerHour 6,305 12,019    25.6% UK  19.1% India    8.6% USA    7.3% Pakistan    3.7% Bangladesh
  Amazon Mechanical Turk 6,410 1,900    63.4% USA  20.8% India    1.6% UK    1.4% Canada    1.1% Italy
  Thumbtack 7,365 1,332    93.3% USA    0.9% India    0.6% Canada    0.6% UK  
  Toptal 8,392 4,659    28.1% USA  17.7% India    3.8% Japan    3.7% UK    3.2% Canada
  Guru 12,012 7,623    30.0% India  25.6% USA    3.7% Pakistan    3.1% UK    2.5% Bangladesh
  CrowdFlower 13,495 17,785    27.5% Venezuela  18.3% India  11.1% USA    5.2% Egypt    3.1% Pakistan
  Codementor 13,653 7,772    28.2% USA  20.8% India    5.6% UK    2.8% Japan    2.8% Canada
  DesignCrowd 20,160 14,705    19.0% USA  16.6% India    5.9% Pakistan    4.0% Indonesia    3.8% Bangladesh
  FlexJobs 20,960 5,172    68.0% USA    7.2% India    2.6% Canada    2.0% UK    1.4% Italy
  Appen 23,792 9,676    44.0% USA    8.6% India    5.4% Italy    4.0% Germany    3.0% France
  SeoClerks 26,909 19,804    23.6% USA  16.2% India    7.2% Germany    7.2% Nigeria    5.3% UK
  TopCoder 27,362 23,488    42.6% India  20.0% USA    5.4% China    3.0% Spain    2.4% UK
  MicroWorkers 30,946 22,358    23.2% USA  15.8% India  13.5% Bangladesh    5.3% Spain    2.9% Egypt
  DesignHill 36,528 30,769    20.5% USA  20.2% India    6.9% Indonesia    4.5% Japan    4.4% Nigeria
  ClickWorker 39,416 17,215    36.1% USA  10.1% Germany    8.7% India    6.0% Austria    4.3% S. Africa
  Leapforce 40,101 22,924    27.7% USA  12.6% India  10.5% UK    7.1% Brazil    5.0% Ireland
  TextBroker 41,589 9,215    73.1% USA    4.3% India    1.6% Germany    1.6% Nigeria    1.4% UK
  iWriter 41,843 29,962    22.2% USA  20.3% Kenya  17.4% India    4.3% Canada    2.8% UK
  WeWorkRemotely 42,984 13,328    53.8% USA    5.7% UK    5.5% India    3.9% Canada    2.7% Poland
  BountySource 43,265 28,337    22.9% USA  17.5% China    7.1% Japan    7.0% India    4.1% UK
  TaskRabbit 44,239 9,243    84.7% USA    2.6% Canada    2.1% UK    1.5% India    1.3% Iran
  CrossOver 47,551 41,458    20.8% India  14.5% USA    6.1% Pakistan    5.0% Poland    4.7% Egypt
  Bark 48,802 18,038    45.1% UK  44.3% USA    4.9% India    1.1% Brazil  
  WorkMarket 56,371 13,540    69.9% USA    4.3% S. Korea    3.1% Canada    2.8% India    2.3% S. Africa
  CrowdSpring 86,865 28,377    48.1% USA  13.7% India    7.2% Canada    5.0% Indonesia    2.8% UK
  Sribu 87,176 244,009    74.4% Indonesia    2.9% USA    2.3% Netherlands    2.3% India    1.3% Singapore
  Fivesquid 88,944      22.5% UK  18.5% India  10.7% Pakistan    9.9% Bangladesh    3.7% Spain
  WriterAccess 92,845 21,388    77.2% USA    2.8% UK    2.7% India    1.4% Philippines    0.9% Pakistan
  SoundBetter 95,865 32,041    44.8% USA    9.4% UK    4.3% Canada    3.4% Belgium    2.3% Sweden
  Codeable 108,167 55,017    28.5% USA  11.5% India  11.0% Germany    7.7% UK    4.5% Canada
  OneSpace 111,759 55,868    40.2% USA  17.0% India    3.8% Philippines    2.5% Indonesia    2.2% Nigeria
  Aquent 123,038 28,212    72.7% USA    3.2% Netherlands    2.7% India    1.8% Canada    1.8% Australia
  Crew 131,797 64,271    34.9% USA    9.6% India    7.5% Poland    4.2% Canada    3.3% Germany
  OutSourcely 156,892 72,084    32.3% USA  15.3% India  15.0% Philippines    8.0% Romania    3.8% S. Africa
  GigBucks 179,166 199,651    14.4% USA  14.1% Nigeria  10.6% India    5.0% Pakistan    4.5% Australia
  LogoTournament 181,285 250,096    21.8% Czech Rep.  16.7% USA  10.9% Indonesia    8.3% India    5.9% Australia
  WorkingNomads 183,599 81,912    35.9% USA    7.1% UK    4.5% Greece    4.3% Poland    3.9% Canada
  WitMart 190,903 713,666    77.5% China  12.4% Canada    2.6% USA    
  StackOverflowBusiness 192,990 75,794    40.9% USA  10.5% Germany    9.8% India    4.6% UK    4.1% Iran
  Zerys 201,675 56,080    62.1% USA  24.2% UK    6.2% Pakistan    1.8% Kenya    1.5% Malaysia
  FreelanceWritingGigs 203,077 63,293    55.3% USA  10.8% India    6.8% UK    4.5% Nigeria    4.1% UAE
  X-Team 206,529 135,256    21.1% USA  13.4% India    5.2% Egypt    4.4% UK    3.4% Nigeria
  Twago 257,268 454,917    28.2% India  10.7% Germany    9.2% Brazil    8.7% UK    8.4% USA
  InnoCentive 286,752 151,242    29.9% USA  11.5% India    9.8% UK    
  Gigster 366,723 136,293    58.9% USA    4.8% India      
  iFreelance 372,690 470,309    23.5% India    8.1% USA    4.8% Pakistan    3.8% Vietnam    3.1% Egypt
  CrowdSource 393,192 246,713    25.0% USA  14.2% India    5.2% Nigeria    3.7% Egypt    1.5% Kenya
  Gun.io 447,998 197,743    37.1% USA    7.1% India      
  LocalSolo 480,060 160,383    60.5% USA        
  CodeClerks 602,435      26.2% India    3.2% Russia      
  PixelClerks 1,136,744 620,401    36.8% USA  14.2% Bangladesh      
  WordClerks 1,142,781              
  OnSite 1,278,244              
  Damongo 1,513,212      32.4% India        
  Folyo 1,702,628              
  PeerHustle 1,773,742              
                   
  Behance1 450 829    14.9% China  14.5% USA    6.1% India    3.7% UK    3.4% France
  Dribbble1 1,159 1,079    23.2% USA  13.7% China    8.3% India    4.8% UK    3.7% France
  Envato2 1,305 1,563    16.8% USA  11.5% India    4.2% China    3.8% Spain    3.8% UK
  HackerRank1 3,056 3,016    60.8% India  19.4% USA    1.4% Japan    1.2% Canada    1.2% UK
  CodeChef1 5,859 19,663    83.6% India    6.3% USA    1.0% Japan    1.0% Bangladesh    0.8% UK

 

1 Ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its residual job/hiring activity.
2 Envato is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance marketplace (Envato Studio).

Mar 03, 2018