Web Site Global USA     Visitors  
  Fiverr 297 214    28.4% USA  14.1% India  12.6% Pakistan
  Upwork 625 402    34.8% USA  19.7% India    7.7% Pakistan
  Freelancer 1,413 2,951    26.7% India  12.9% USA    6.1% Pakistan
  SwagBucks 1,419 472    61.8% USA    7.9% India    4.7% Canada
  Kaggle 2,354 1,951    27.6% India  22.3% USA    4.6% Japan
  Appen 3,075 4,067    15.5% India  14.9% USA  11.2% Japan
  PeoplePerHour 4,198 8,319    27.7% India  12.1% USA  11.2% Pakistan
  99designs 4,223 2,206    32.9% USA  22.2% India    5.0% Pakistan
  Thumbtack 4,648 784    87.7% USA    3.8% India    1.0% Philippines
  Amazon Mechanical Turk 5,174 1,984    52.5% USA  20.5% India    2.9% Canada
  FlexJobs 5,994 1,831    53.1% USA  12.4% India    4.5% Canada
  HackerEarth 6,267 23,829    81.9% India    6.2% USA    1.2% Argentina
  Toptal 6,275 7,202    30.3% India  23.2% USA    3.2% Canada
  DesignCrowd 6,681 10,319    23.7% Sudan  15.9% USA  14.9% India
  Guru 7,162 6,932    26.0% India  19.4% USA  15.3% Pakistan
  Bark 8,003 3,156    39.7% USA  12.8% Australia  12.8% India
  Prolific 8,475 3,267    53.0% USA  19.6% UK    9.2% Mexico
  MicroWorkers 9,469 18,452    14.3% USA  13.1% India    9.1% Venezuela
  Codementor 9,671 7,769    31.2% India  22.2% USA    4.0% Canada
  DesignHill 10,156 9,896    33.4% India  20.3% USA    5.3% Pakistan
  Truelancer 10,427    68.9% India    7.9% Pakistan    5.2% Bangladesh
  WeWorkRemotely 11,997 6,663    35.3% USA  13.0% India    6.8% Canada
  Lionbridge 12,332 10,178    27.1% USA  20.8% India    9.9% Egypt
  TextBroker 12,853 4,942    53.2% USA    8.7% India    6.5% Egypt
  SeoClerks 13,174 7,211    25.3% USA  15.6% India    8.1% Egypt
  iWriter 13,725 8,098    37.5% USA  13.2% India    7.6% Hong Kong
  ClickWorker 14,809 14,851    22.7% USA  22.4% India    6.8% Brazil
  HackerOne 14,956 18,184    29.2% India  15.9% USA  10.3% Egypt
  Airtasker 15,179 151,548    74.9% Australia  11.0% India    2.6% USA
  CrossOver 16,018 23,241    24.4% India  14.3% USA    6.1% Australia
  uTest 19,409 25,857    19.1% USA  11.9% Nigeria    9.4% India
  TaskRabbit 20,273 4,420    67.9% USA    5.3% India    4.8% S. Africa
  Fivesquid 22,097    52.3% India  16.8% Pakistan    9.4% Bangladesh
  Codeable 28,119 10,029    48.4% USA  12.9% India    4.0% Saudi Arabia
  BugCrowd 29,283 62,159    46.2% India  10.4% USA    9.3% Egypt
  CrowdSpring 29,609 18,722    36.5% USA  24.5% India    5.3% Pakistan
  SoundBetter 31,763 9,072    55.5% USA    8.0% Singapore    6.1% Australia
  WorkMarket 35,671 15,676    37.5% USA    9.6% S. Africa    9.6% Nigeria
  WriterAccess 39,299 11,046    66.2% USA  10.4% India    6.1% Canada
  TopCoder 41,237 72,215    50.9% India  13.7% USA    3.8% Singapore
  BountySource 43,031 50,919    27.2% India  15.5% USA    4.2% Vietnam
  Test IO 44,078 53,834    25.5% Nigeria  23.2% USA  18.1% India
  Scripted 48,969 19,549    44.4% USA  14.8% Peru  11.6% India
  ConstantContent 55,146 34,535    36.2% India  31.3% USA    5.1% Nigeria
  Aquent 67,179 17,368    62.6% USA  10.8% Canada    9.6% India
  CodeClerks 67,516 37,470    32.6% USA  14.2% India  10.7% Nigeria
  Sribu 68,275    91.2% Indonesia
  Gitcoin 77,497 41,558    47.1% USA    8.0% India    4.1% Vietnam
  Toogit 79,364    37.0% India  12.0% Philippines    8.2% Pakistan
  OneSpace 81,204 65,243    34.0% USA  22.1% India    7.8% Philippines
  OutSourcely 83,824 46,861    24.5% USA  22.4% India  14.5% Pakistan
  X-Team 84,741 143,231    22.0% India  12.7% USA    5.9% Turkey
  Rainforest QA 89,966    20.3% Turkey  20.3% Indonesia  19.2% Serbia
  Testbirds 93,702    27.5% Nigeria  17.1% India  13.6% Israel
  WorkingNomads 104,989 104,346    18.9% Switzerland  15.6% USA  14.7% India
  FreelanceWritingGigs 119,876 89,983    38.8% USA  17.7% India  11.1% Philippines
  Zerys 124,856 84,080    33.4% USA  21.1% Pakistan  12.5% India
  GigBucks 130,541 134,363    29.7% India  18.0% USA    8.5% Pakistan
  Twago 133,654    30.1% India    2.9% Ukraine
  Gun.io 135,486 45,935    49.3% USA  19.8% Argentina  14.8% India
  DailyRemote 159,159 67,037    61.7% USA  10.6% India
  Contently 171,932 143,796    18.6% USA  17.6% India
  InnoCentive 174,051  
  ClixSense 178,240 51,020    80.8% USA
  Gigster 210,767 167,433    39.9% USA  30.0% India
  LogoTournament 221,700 139,624    27.9% USA  13.0% Turkey
  iSoftStone 249,642  
  Bidvine 258,044    20.3% India
  CrowdSource 266,225    47.2% India
  Freelancing.my 306,482    97.8% Malaysia
  WitMart 307,941    40.0% Canada
  Folyo 369,194 106,133    51.0% USA  16.2% Israel
  WordClerks 396,894    34.0% India
  Ubertesters 403,495    59.4% India
  PixelClerks 435,803    34.7% India
  Global App Testing 449,371    41.2% India
  LocalSolo 642,683  
  Crew 676,339    35.8% India
  OnSite 1,169,034  
  Damongo 1,284,029  
  FigureEight 2,257,617  
  StackOverflowBusiness 2,308,909  
               
  Behance1 247 446    18.1% India  11.9% USA    4.7% Egypt
  Chegg2 539 230    53.7% USA  12.5% India    5.4% Canada
  Envato3 1,066 880    21.3% India  19.9% USA    5.7% Turkey
  Dribbble1 1,328 1,207    24.5% India  18.9% USA    4.5% Iran
  HackerRank1 2,071 2,500    61.0% India  15.8% USA    2.2% Singapore
  CodeChef1 6,733 63,277    84.7% India    2.9% USA    1.6% Argentina

 

1 Ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its residual job/hiring activity.
2 Chegg is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance tutoring activity (Chegg Tutors).
3 Envato is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance marketplace (Envato Studio).

Sep 01, 2020