Web Site Global USA       Visitors    
  Fiverr 413 350    28.5% USA  10.2% India    8.5% Pakistan    6.1% UK    4.9% Nigeria
  Upwork 496 424    28.4% USA  16.7% India    4.5% Pakistan    4.3% UK    2.5% Bangladesh
  Envato * 1,172 1,573    15.3% USA  12.0% India    4.6% Iran    3.8% China    3.7% UK
  Dribbble 1,180 1,251    21.4% USA  12.3% China    9.0% India    4.5% UK    3.3% France
  Freelancer 1,629 2,819    21.6% India  13.3% USA    5.5% Pakistan    5.1% Bangladesh    3.1% Egypt
  PeoplePerHour 5,481 13,450    26.1% UK  20.9% India    7.2% USA    6.8% Pakistan    3.7% Bangladesh
  CodeChef 5,966 29,007    81.4% India    4.5% USA    2.9% Japan    1.1% Bangladesh    1.1% S. Korea
  HackerEarth 6,002 19,978    83.2% India    6.6% USA    0.9% UK    0.7% Pakistan  
  99designs 6,101 3,825    32.1% USA  17.0% India  11.1% Indonesia    3.8% Bangladesh    3.6% Pakistan
  Amazon Mechanical Turk 6,502 2,068    60.5% USA  21.4% India    2.8% Italy    2.0% UK    1.5% Canada
  Toptal 8,132 6,135    23.6% USA  18.0% India    6.6% China    4.9% Japan    3.5% UK
  SimplyHired 9,452 2,505    71.4% USA    3.6% S. Africa    2.5% UK    2.4% India    1.7% Japan
  Guru 11,451 8,883    28.4% India  20.6% USA    7.9% Japan    3.5% UK    3.1% Pakistan
  CrowdFlower 12,805 18,513    21.4% Venezuela  17.1% India  10.4% USA    6.8% Egypt    3.1% Pakistan
  Appen 20,733 7,510    48.5% USA    6.8% India    6.4% Italy    4.9% UK    4.1% Germany
  DesignCrowd 21,255 16,092    22.3% USA  13.9% India    5.6% Pakistan    5.0% China    4.1% Indonesia
  FlexJobs 21,553 6,267    67.0% USA    6.4% India    2.3% Canada    1.6% Nigeria    1.5% France
  TopCoder 25,243 22,946    37.0% India  17.2% USA  13.1% China    3.3% Spain    2.3% UK
  MicroWorkers 25,392 24,977    18.0% USA  17.4% India  16.0% Bangladesh    4.0% Pakistan    3.6% UK
  BountySource 35,980 41,157    26.0% China  15.1% USA    9.0% Japan    7.3% India    3.3% Iran
  TextBroker 36,594 10,575    69.7% USA    3.9% India    3.7% Italy    2.5% Germany    1.9% Australia
  TaskRabbit 37,119 9,541    84.5% USA    2.6% Canada    1.3% India    1.3% Australia    1.2% Iran
  ClickWorker 38,882 20,193    34.9% USA    8.8% Germany    6.8% India    5.3% Spain    5.1% Austria
  WeWorkRemotely 42,005 14,110    50.0% USA    8.0% India    6.5% Japan    4.1% UK    3.3% Canada
  DesignHill 49,470 32,076    24.8% USA  23.9% India    7.9% Indonesia    4.6% Canada    3.9% Pakistan
  Bark 49,499 20,004    43.1% UK  38.9% USA    9.1% India    1.0% Pakistan    0.5% Australia
  WorkMarket 54,660 15,619    76.0% USA    1.8% Brazil    1.6% Nigeria    1.5% India    1.4% Kenya
  CrowdSpring 92,582 43,214    37.5% USA  21.2% India    5.9% Indonesia    3.7% Serbia    3.4% Canada
  OneSpace 110,458 45,067    43.0% USA    9.0% India    6.7% Philippines    4.6% Serbia    4.2% Indonesia
  Aquent 111,943 30,811    73.1% USA    2.7% India    1.4% Canada    
  Crew 112,606 66,857    28.0% USA    9.1% India    8.6% Poland    8.4% Canada    5.0% UK
  OutSourcely 157,789 146,443    17.6% India  14.3% Philippines  13.3% USA    8.7% Romania    7.1% Pakistan
  StackOverflowBusiness 168,114 99,890    31.6% USA  10.7% India    6.1% Germany    6.0% UK    5.2% France
  WitMart 173,815      79.5% China    7.6% Canada      
  InnoCentive 180,403 198,454    17.9% USA  10.3% UK    5.6% India    3.7% Brazil    2.9% Australia
  WorkingNomads 189,295 87,716    35.6% USA  10.2% India    8.2% Italy    6.9% UK    5.5% Greece
  FreelanceWritingGigs 196,882 74,362    50.0% USA    8.0% India    5.8% Nigeria    4.5% UK    4.1% Australia
  Twago 236,928 624,024    28.1% India  25.2% Italy    5.5% Germany    4.7% USA    3.2% Pakistan
  iFreelance 349,025 642,006    33.3% India    9.0% USA    6.1% Egypt    5.9% Pakistan    5.2% Nigeria
  CrowdSource 380,102 205,009    36.9% USA  13.3% India    2.8% Algeria    2.4% Egypt    2.2% Philippines
  Gun.io 421,176 170,975    42.4% USA  11.4% India    8.6% UK    1.6% Turkey    0.9% Bangladesh
  LocalSolo 428,127 131,701    54.9% USA  13.2% UAE    4.9% India    
  Damongo 1,011,552      21.6% India    9.1% Bangladesh    3.4% Russia    
  OnSite 1,031,531      60.3% Canada    7.5% India    7.5% Pakistan    
  Folyo 1,619,022              
  PeerHustle 2,032,708      33.3% India        

 

* Envato is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance marketplace (Envato Studio).

Dec 18, 2017